tarieven

Voor behandeling die vergoed wordt door de verzekering is een verwijzing van de huisarts en een DSM diagnose verplicht. De huisarts zal samen met je bekijken of er een vermoeden is van een DSM diagnose. Als zij hiervoor een verwijsbrief schrijven dan wordt in ieder geval de intake vergoed. Tijdens de intake onderzoekt de behandelaar of de klachten verder in aanmerking komen voor vergoeding van psychologische zorg.

Lijn 1 Psychologenpraktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars, de behandeling zal voor de meeste mensen volledig vergoed worden. Bekijk het overzicht met verzekeraars en de gehanteerde tarieven onderaan de pagina of neem contact op met je verzekeraar. Houd je rekening met je eigen risico? In 2022 is het verplicht eigen risico van iedere zorgverzekering €385. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

Basis GGZ

Het aanbod van de praktijk valt onder de generalistische Basis GGZ. Dit is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Er wordt kortdurende zorg aangeboden gericht op ontwikkeling. De behandelingsduur hangt af van de diagnose, de ernst van de klachten en de persoonlijke omstandigheden. In het intakegesprek wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zal duren en of je klachten onder verzekerde zorg vallen.

Zorgprestatiemodel

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake/diagnostiek consult, behandelconsult of groepsconsult. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan jou of jouw zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg jij of je zorgverzekeraar betaalt. Je kunt precies zien wie je tijdens het consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening komt gemiddeld een maand na het gesprek.

In het zorgprestatiemodel legt je behandelaar een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over je zorgvraag. Je behandelaar kan deze bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die je krijgt. Soms bepaalt de behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind je terug op de rekening.

Particulier consult

De ‘overige prestatie niet basispakketzorg consult’ wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvang je aan het eind van de behandeling een rekening, die je niet kunt indienen bij je zorgverzekeraar (tenzij jouw aanvullende verzekering het vergoedt). Hiervoor wordt 120,- euro per consult in rekening gebracht.

No show regeling

Let op: In geval van verhindering dien je 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor jouw gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht tegen een tarief van 60,- euro. Een no-show afspraak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Lijn 1 heeft met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten:

DSW
Stad Holland, inTwente

ASR
De Amersfoortse, Ditzo

ONVZ
PNOzorg, VvAA, Jaaah

Zilveren Kruis
FBTO, Interpolis, De Friesland

VGZ*
IZA, IZZ, UMC, Unive, Bewuzt, MVJP, Zekur, Zekur natura, Zorgzaam.

Zorg en Zekerheid

CZ*
NN, OWM, NZV, OHRA

Caresq
Aevitae

Let op! Met de volgende verzekeraars hebben wij GEEN contract: Menzis en ENO.

* De verzekeraars CZ en VGZ leggen ons een zorgkostenplafond op die wij inmiddels al bereikt hebben, hierom kunnen wij geen nieuwe clienten meer van deze verzekeraars aannemen in 2022

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Lijn 1 Psychologenpraktijk brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met jouw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van een gesprek ingediend bij jouw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.

Ongecontracteerde zorg
Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie wij geen contract hebben afgesloten, dan krijgt u de factuur van uw behandeling thuisgestuurd en kunt u zelf uw zorgverzekeraar om vergoeding vragen. Dit is een deel van de totale kosten, maar hoe groot dit deel is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, de vorm van uw polis (restitutiepolis of naturapolis of budgetpolis) en/of uw aanvullend pakket. Voor ongecontracteerde zorg hanteren wij de tarieven van de NZa. Deze kunt u hier vinden. Wij adviseren u voor aanvang van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren over vergoedingsmogelijkheden.

 

 

 

Code     Prestatie Maximumtarief NZa *
180001     Kort, 90 – 295 minuten 522,13
180002     Middel, 296 – 495 minuten 885,01
180003     Intensief, 496 – 750 minuten € 1.434,96

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Lijn 1 Psychologenpraktijk brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met jouw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij je zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.

Nb. De behandeling bestaat uit tijd die jouw behandelaar besteedt aan direct contact met jou (gesprekken, contacten per e-mail en telefoon). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die jouw behandelaar bijvoorbeeld besteedt aan de voorbereiding van het gesprek, het schrijven van een verslag naderhand, overleg met de huisarts, het maken van rapportages, uitwerken van testmateriaal, intervisie etc. Deze indirecte tijd is tevens onderdeel van jouw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan jij zelf hebt doorgebracht bij jouw behandelaar.

De prestatie Onvolledig behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is:

Code     Prestatie   Maximumtarief NZa*
180005     Onvolledig behandeltraject   € 228,04

Zelf betalen?

Mocht je de behandeling die binnen verzekerde zorg valt niet via jouw zorgverzekeraar willen declareren maar zelf willen betalen dan gelden dezelfde prestaties van het systeem in de Generalistische Basis GGZ. Hierbij worden de tarieven van de NZa gehanteerd.

Lijn 1 Psychologenpraktijk

Lijn 1 

Psychologenpraktijk

Lees hier 

Onze coronamaatregelen