Sanne

Marieke

Marieke

Yvonne

Christelle

Jannie

Jannie

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidssvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Hieronder vindt u de gemiddelde cijfers van 2023 met toelichting.

 –    Bejegening (1-5) = 4,9

Dit laat zien dat de meeste mensen zich serieus voelen genomen en ervaren dat zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. 

–    Samen beslissen (1-5) = 4,9

Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Cliënten kunnen ook meebeslissen over de vorm van de behandeling. Daarnaast geven we informatie over bv. zelfhulpprogramma’s of patientverenigingen.

 –  Uitvoering van de behandeling (1-5) = 4,7

De meeste mensen geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

– Informatie over de behandeling (1-5) = 4,6

Clienten ervaren over het algemeen dat voor en/of nadelen worden uitgelegd van de behandelingen die er voor hun klachten zijn en welk resultaat zij kunnen verwachten van de behaneling. Informatie hoe er met klachten omgegaan kan worden is een behangrijk onderdeel van de behandeling.

–  Gemiddeld rapportcijfer (1-10) = 8,9

Een behandeling binnen de basis GGZ is in principe een kortdurende behandeling. Gezien de beperkte tijd proberen we ons zo snel mogelijk te richten op de kern van het probleem, de inhoud. Daardoor is het soms moeilijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In onderstaand documenten zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven en vind je bijvoorbeeld hoe en met wie wij veel samenwerken. Als je daar tijdens de behandeling meer uitleg over wilt, of er langer bij stil wilt staan, dan kun je daar om vragen en wordt daar tijd voor ingelast. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd.

Kwaliteitsstatuut Sanne Lansbergen

Kwaliteitsstatuut Marieke te Nijenhuis

Kwaliteitsstatuut Yvonne de Jong

Kwaliteitsstatuut Christelle Delorme

Kwaliteitsstatuut Beatrijs Gelderblom

Kwaliteitsstatuut Jannie Timmers

Lijn 1 staat voor een transparante werkwijze en klantvriendelijke benadering. Maar waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Heb je vragen of klachten, laat het dan weten! Wij staan altijd open voor feedback over ons handelen. In gesprek kunnen we samen op zoek naar een oplossing. Komen wij er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving je verschillende manieren om met jouw klacht verder te gaan. Hieronder lees je wat je kunt doen en waar je terecht kunt. 

Klachtregeling Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Klachtenformulier NIP

Veiligheid, vertrouwen en transparantie zijn voor ons belangrijke waarden en hopelijk voelbaar in ons contact met jou. Hoe wij buiten de kamer ook zorgvuldig met jouw gegevens omgaan lees je in onze privacy policy.

Lijn 1 Psychologenpraktijk

Lijn 1 

Psychologenpraktijk

Lees hier 

Onze coronamaatregelen