Sanne

Sanne Lansbergen

GZ-psycholoog en praktijkeigenaar

Met Lijn 1 Psychologenpraktijk heb ik mijn eigen droombaan kunnen creëren, de combinatie van ondernemen en zorg verlenen past me goed. In al mijn werkzaamheden krijg ik de meeste energie van het begeleiden van persoonlijke groei. Weer in beweging brengen wat is vast komen te zitten. Ik stimuleer je om bewust te worden van (onhandige) patronen en vooral ook bewust te worden van wat jij belangrijk vindt in je leven en waar je energie van krijgt. Wat een mogelijkheden zijn er als we niet onze angst, maar onze waarden leidend laten zijn in wat we doen. Hier zit vaak een enorm groeipotentieel in, daar help ik je graag bij. In het contact is mijn rust en betrokkenheid voelbaar, cliënten voelen zich gezien en gehoord. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is mijn grootste inspiratiebron binnen de psychologie, zowel in werk als privé. Ik geef ook groepstraining ACT voor studenten.

BIG registratienummer: 19916832225
Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Marieke

Marieke te Nijenhuis

GZ-psycholoog

Mensen motiveren en in beweging krijgen is iets dat mij plezier geeft. Ik kan me verheugen over nieuwe inzichten en over persoonlijke ontwikkeling, waarvan ik in mijn werk getuige mag zijn. Ik merk dat mensen zelf tot veel in staat zijn en met de juiste persoonlijke handvatten hun koers weer kunnen terugpakken. Kenmerkend voor mij is dat ik makkelijk contact maak en goed met weerstand kan omgaan. Ik ben open en hartelijk en kan gemakkelijk een ongedwongen sfeer creëren. In deze sfeer ga ik confrontaties niet uit de weg, maar door een oprechte openheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid voelen mensen zich op hun gemak en voelen zij zich vrij om zich te uiten. Ik ben optimistisch van aard, waardoor ik vaak veel mogelijkheden zie. Ik kan hierdoor iemands talent (om zichzelf te helpen) aanwakkeren. Ik ben creatief en kan verwonderd raken over eenvoud. Uit liefde en compassie handelen vind ik belangrijk en hierin ontwikkel ik mij dagelijks. Naast de GZ-opleiding heb ik eveneens de vervolgopleiding voor cognitieve gedragstherapie gevolgd. Ik hou er van om mij blijvend te ontwikkelen. Deze vervolgopleidingen maken dat mijn werkwijzen ingebed zijn in goed onderzochte methoden met bewezen effectiviteit. Ik heb een brede ervaring met protocollair behandelen van diverse stoornissen zoals sociale angsten, paniekstoornissen, depressie en ook trauma gerelateerde problematiek. Door deze brede ervaring kan ik makkelijk maatwerk leveren.

BIG registratienummer: 59915342125
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Yvonne

Beatrijs Gelderblom

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Na het voltooien van de master Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht ben ik in de verpleeghuiszorg met diverse doelgroepen gaan werken zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel, dementie en verschillende lichamelijke en psychische problemen. Het bijzondere aan dit werkveld is dat er veel nadruk ligt op de wederzijdse beïnvloeding van het lichamelijk en het psychisch functioneren. Dit werkveld heeft mij geleerd om naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden te kijken. Deze ervaringen en kennis neem ik mee in mijn werk als psycholoog. In het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog werk ik deeltijd bij Lijn 1 om ervaring op te doen met behandelen in een andere setting. Als psycholoog vind ik creativiteit en humor belangrijke elementen die kunnen bijdragen aan een goede werkrelatie en een goed behandelresultaat.

Werkdag: donderdag

Christelle

Sanne Lansbergen

GZ-psycholoog en praktijkeigenaar

Met Lijn 1 Psychologenpraktijk heb ik mijn eigen droombaan kunnen creëren, de combinatie van ondernemen en zorg verlenen past me goed. In al mijn werkzaamheden krijg ik de meeste energie van het begeleiden van persoonlijke groei. Weer in beweging brengen wat is vast komen te zitten. Ik stimuleer je om bewust te worden van (onhandige) patronen en vooral ook bewust te worden van wat jij belangrijk vindt in je leven en waar je energie van krijgt. Wat een mogelijkheden zijn er als we niet onze angst, maar onze waarden leidend laten zijn in wat we doen. Hier zit vaak een enorm groeipotentieel in, daar help ik je graag bij. In het contact is mijn rust en betrokkenheid voelbaar, cliënten voelen zich gezien en gehoord. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is mijn grootste inspiratiebron binnen de psychologie, zowel in werk als privé. Ik geef ook groepstraining ACT voor studenten.

BIG registratienummer: 19916832225
Werkdagen: –       zwangerschapsverlof

Marieke

Yvonne de Jong

GZ-Psycholoog

Na mijn Master Klinische en Gezondheidspsychologie heb ik een jaar Neuropsychologie gestudeerd vanwege mijn interesse in hoe onze hersenen een rol spelen in wat we doen en wie we zijn. Ik heb gewerkt op het psychodiagnostisch centrum van een psychiatrisch ziekenhuis, op de geheugenpoli van een ziekenhuis en in instellingen voor milde tot ernstige psychische en psychiatrische problematiek. Ik ben met name gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek. Verder heb ik ook met veel plezier gewerkt met ouderen en jeugdigen. Veelal werk ik vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch referentiekader en vindt het belangrijk om de klachten in de context te behandelen van iemands persoonlijkheidskenmerken (sterke en minder sterke eigenschappen). Daarvoor gebruik ik interventies uit de schematherapie – een therapievorm die patronen in de persoonlijkheid blootlegt die kunnen bijdragen aan het ontstaan en/of in stand houden van bepaalde symptomen die mensen kunnen hinderen in hun emotionele welbevinden. Ik werk graag vanuit iemands kracht en hecht erg veel waarde aan een goede therapeutische relatie, waarbij een open, betrokken en gelijkwaardig contact bij mij voorop staat.

BIG registratienummer: 89920475225
Werkdagen: maandag en vrijdagochtend

Beatrijs

Beatrijs

Beatrijs Gelderblom

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Na het voltooien van de master Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht ben ik in de verpleeghuiszorg met diverse doelgroepen gaan werken zoals mensen met niet aangeboren hersenletsel, dementie en verschillende lichamelijke en psychische problemen. Het bijzondere aan dit werkveld is dat er veel nadruk ligt op de wederzijdse beïnvloeding van het lichamelijk en het psychisch functioneren. Dit werkveld heeft mij geleerd om naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden te kijken. Deze ervaringen en kennis neem ik mee in mijn werk als psycholoog. In het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog werk ik deeltijd bij Lijn 1 om ervaring op te doen met behandelen in een andere setting. Als psycholoog vind ik creativiteit en humor belangrijke elementen die kunnen bijdragen aan een goede werkrelatie en een goed behandelresultaat.

Werkdag: donderdag

Christelle

Christelle Delorme

GZ-Psycholoog

Welkom zijn en zonder oordeel kijken en luisteren zijn belangrijke waarden voor mij in het contact. Het geeft ruimte om samen te onderzoeken waar je vastloopt in jezelf en/of in relatie met je omgeving. Weer insluiten wat was buitengesloten, voelen wat niet gevoeld kon worden. Experimenteren en vinden van ‘wat wel werkt’. Voor jou. Want we zijn allemaal mens en ieder is uniek. Ik help je in het onderzoeken van mogelijkheden en oplossingen creëren, die bij jou aansluiten. In dit gezamenlijke proces breng ik ook graag creativiteit, humor en warmte in. Gelijkwaardigheid in het therapeutische contact vind ik belangrijk. Daarbij vertrouw ik op je autonomie, je eigen kracht, die je meeneemt in de behandeling. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van volwassenen met brede psychologische problematiek, waaronder angst- en stemmingsklachten en traumagerelateerde problematiek. Ik maak gebruik van therapeutische technieken uit diverse stromingen, waaronder uiteraard de cognitieve gedragstherapie, Transactionele Analyse (TA), Acceptance and Commitment Therapie (ACT), oplossings- en lichaamsgerichte therapie. Deze laatste werkvormen vallen onder de zogenaamde ‘Positieve Psychologie’. Deze benadering legt minder de nadruk op wat er mis met je is, maar stelt de mens en diens mogelijkheden om tot bloei en welbevinden te komen centraal. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Indien Nederlands niet je moedertaal is, geef ik tevens therapie in het Engels en Frans.

BIG registratienummer: 39065578625
Werkdag: maandag

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidssvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Hieronder vindt u de gemiddelde cijfers van 2020 met toelichting.

 –    Bejegening (1-5) = 4,82

Dit laat zien dat de meeste mensen zich serieus voelen genomen en ervaren dat zaken op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. 

–    Samen beslissen (1-5) = 3,82

Cliënten krijgen informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en verwachte behandelresultaten. Cliënten kunnen ook meebeslissen over de vorm van de behandeling. We zouden nog meer aandacht kunnen besteden aan het informatie geven over bv. zelfhulpprogramma’s of patientverenigingen.

 – Uitvoering van de behandeling (1-5) = 4,2

De meeste mensen geven aan dat de behandeling de juiste aanpak voor hun klachten is geweest en vinden dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

– Gemiddeld rapportcijfer (1-10) = 8,7

Een behandeling binnen de basis GGZ is in principe een kortdurende behandeling. Gezien de beperkte tijd proberen we ons zo snel mogelijk te richten op de kern van het probleem, de inhoud. Daardoor is het soms moeilijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In onderstaand documenten zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven en vind je bijvoorbeeld hoe en met wie wij veel samenwerken. Als je daar tijdens de behandeling meer uitleg over wilt, of er langer bij stil wilt staan, dan kun je daar om vragen en wordt daar tijd voor ingelast. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd.

Kwaliteitsstatuut Sanne Lansbergen

Kwaliteitsstatuut Marieke te Nijenhuis

Kwaliteitsstatuut Yvonne de Jong

Kwaliteitsstatuut Christelle Delorme

Lijn 1 staat voor een transparante werkwijze en klantvriendelijke benadering. Maar waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Heb je vragen of klachten, laat het dan weten! Wij staan altijd open voor feedback over ons handelen. In gesprek kunnen we samen op zoek naar een oplossing. Komen wij er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving je verschillende manieren om met jouw klacht verder te gaan. Hieronder lees je wat je kunt doen en waar je terecht kunt. 

Klachtenfunctionaris

Klachtenformulier

Veiligheid, vertrouwen en transparantie zijn voor ons belangrijke waarden en hopelijk voelbaar in ons contact met jou. Hoe wij buiten de kamer ook zorgvuldig met jouw gegevens omgaan lees je in onze privacy policy.

Lijn 1 Psychologenpraktijk

Lijn 1 

Psychologenpraktijk

Lees hier 

Onze coronamaatregelen